Aikido

Aikido kommer från japan och är en självförsvarskonst eller kampkonst. Betoningen ligger på att finna harmoni, och aikido har även kallats ”Den harmoniska kraftens väg” och ”Den fredliga kampkonsten”. Den kan också ses som en ren träningsform, inte bara för kroppen utan för själen.

Till skillnad från i andra kampsporter är grundfilosofin i aikido att inte skada eller använda våld. Det är en självförsvarskonst som går ut på att leda undan anfallarens attacker och använda hans kraft mot honom själv. Aikido är alltså inte beroende av styrka, utan går ut på att en mindre utövare ska kunna övervinna en större motståndare. En annan grundtanke inom kampkonsten är att man ska vara i harmoni med sin omgivning och med sig själv. Ordet aikido är japanska och är en sammansättning av tre tecken: ai betyder ungefär ”harmoni” eller ”enighet”, ki betyder ”energi” eller ”universell kraft” och do betyder ”väg” eller ”livsstil”. Hela ordet kan alltså översättas som ”Vägen till harmoni med livskraften”. Läs mer om aikidons filosofi på svenskaikido.

När utövare tränar aikido tränar man i par där den ena agerar anfallare och den andra övar på olika försvarstekniker. Man använder sig av fasthållningstekniker, eller katame waza, kasttekniker, eller nage waza, och tillämpade tekniker, eller oyo waza. Läs mer om olika tekniker på kalmarbudoklubb. Men inte bara försvararen får öva: den som anfaller och blir kastad övar på att falla rätt för att undvika skador. Ibland används också vapen som träsvärd, stav och kniv. Vapenanvändningen beror framförallt på att aikidon är nära släkt med andra japanska kamparter där dessa vapen traditionellt används. Att träna aikido förbättrar koncentrationsförmågan och ens mentala närvaro och ger också en större medvetenhet om ens kropp. Det ger också bättre balans, ökad smidighet och bättre kondition.Aikido 1

Förutom vapnen syns släktskapet med andra kamparter i graderingen. Även i aikido används ett graderingssystem som innefattar bälten. Som barn eller ungdom börjar man vanligtvis på graderingen 12 kyu medan vuxna börjar på 6 kyu. Man arbetar sig sedan upp till graderingen 1 kyu, då man nått svart bälte. Innan dess har man alltid vitt bälte, men från och med graderingen 3 kyu får man bära hakama, de traditionella svarta eller blå byxorna. Det svarta bältet i sig har graderingar, från 1 dan och uppåt. Läs mer om graderingen på wikipedia.

Aikidon kom till Sverige år 1961, men blev snabbt populär. Idag finns mer än 4500 aktiva utövare och ungefär 100 klubbar.

zenko