Aikidons historia

Historien om aikidons utveckling är egentligen historien om en man som hette Morihei Ueshiba, och som är aikidons grundare. Han kallas av kampkonstens utövare för Osensei, som betyder ”stor lärare”.

Morihei Ueshiba föddes i Japan 1883. Han upplevde våld under sin tid som soldat i kriget mellan Japan och Ryssland. Efter kriget studerade han flera olika kamparter redan från unga år och blev oerhört skicklig. Idag anses han av många vara den främsta kampartsutövaren genom tiderna, och kunde fortfarande som 80-åring få sin motståndare att falla med bara ett finger. En av de kampkonster han utövade, och som hade mest inflytande på skapandet av aikidon, var daito-ryu aiki jujutsu. Ueshibas mästare i den kampkonsten var Sokaku Takeda. Efter sin lärotid började han själv lära ut kamparter i Japans elitmilitärskola. Men efter att själv ha deltagit i strid på liv och död och levt krigarens liv i flera år, började Ueshiba ifrågasätta våldet. Han beskriver det själv som att han kom till insikt genom tre uppenbarelser vid olika tillfällen i hans liv, som visade honom att det alltid är fel att försöka skada, och att Fridens väg är den rätta. Läs mer om uppenbarelserna på kalmarbudoklubb. Med aikidon sökte han ett sätt att övervinna våldet genom att skapa en kampkonst som inte innehöll några offensiva tekniker alls.

Ueshiba var också en andlig och filosofisk man, som hade många tankar om etik, harmoni och fred. När han var runt 30 år gammal ingick han i en shintosekt som kallades Omoto-kyo. Shintoism är en inhemsk japansk religion där vördnad för naturen spelar en viktig roll. Många av grundprinciperna inom aikidon kommer från shinton, och kampkonsten blev i och med detta en hel livsstil, ”Den harmoniska kraftens väg”.Aikidons historia 1

Ueshiba flyttade på 1940-talet till byn Iwama från Tokyo. Sin dojo i Tokyo lämnade han åt sin son, Kisshomaru. Läs mer om hans första dojo på svenskaikido. I Iwama blev en av hans främsta lärlingar Morihiro Saito, som vid Ueshibas död fick ta över dojon i Iwama. Han utvecklade ett eget system för att lära ut teknikerna han själv lärt sig från Ueshiba, som skilde sig så mycket från hur andra lärde ut dem att hans pedagogik utvecklades till en egen gren inom aikido, med egna graderingar. De som idag följer Saitos principer kallar sin kampkonst Takemusu Aikido. Läs mer om Saitos inflytande på aikidon på sollefteaaikidoklubb.

Från sitt ursprung i Japan har aikidon växt till att utövas i hela världen. Bara i Sverige finns ungefär 100 klubbar, som har mer än 4500 utövare av Morihei Ueshibas harmoniska krafts väg.

zenko