Daito-ryu aikijujutsu

Aikidons grundare och skapare var en japansk man vid namn Morihei Ueshiba. Han anses av många vara den främsta kampsportsutövaren genom tiderna, och bemästrade flera olika kamparter. En av dem var daito-ryu aikijujutsu, och det var denna kampart som hade mest inflytande på den kampsport som han själv utvecklade: aikidon.

Kamparten daito-ryo aikijujutsu blev känd i början av 1900-talet, då Takeda Sokaku började ta sig an elever. Takeda hade även han tränats i ett flertal kampsporter. Han kallade den variant han själv undervisade i för daito-ryu, vilket kan översättas till ”den stora östskolan”. Enligt Takeda har skolans kampsport och traditioner anor som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden, till Shinra Saburo Minamoto no Yoshimitsu, som levde mellan 1045 och 1127, och var en samurai i Minamotoklanen. Denne samurai ska efter ett livslångt lärande ha fört vidare sina kunskaper inom sin familj, som Takeda är en ättling till. Det var med andra ord Takedafamiljens traditionella kampsport som Takeda Sokaku började lära ut till människor utanför familjen i början av 1900-talet. Det finns dock inga bevarade historiska belägg för ryuns existens före Takeda, varför man har ifrågasatt om Takeda Sokaku verkligen återupplivade kampsporten, eller om han mestadels skapade den själv.Takeda_Sokaku

Oavsett vilket har daito-ryu aikijujutsu fått stor inverkan på kampsportens historia, bland annat genom att två av Takedas mest framstående elever var just Morihei Ueshiba, som senare skulle grunda aikidon, och Choi Yong-sool, som skulle grunda hapkidon. Även den moderna japanska jujutsun har sina rötter i daito-ryu aikijujutsu. Aikijujutsu kan delas in i tre olika stilar: aiki no jutsu, som är en mjuk stil, jujutsu, som är en hård stil, och aikijujutsu, som är en kombination av båda. Aikijujutsun fokuserar på att neutralisera en attack i dess tidiga stadier, och använder sig framförallt av olika kasttekniker. Även användandet av atemi är vanligt inom denna kampsport, vilket innebär att man slår på olika vitala områden för att låsa motståndarens leder.

Det finns idag ett fåtal klubbar i Sverige som erbjuder träning i daito-ryu aikijujtsu. Om kampsport inte är något för dig, utan du hellre sitter hemma vid datorn och till exempel spelar på casino online, behöver du inte vara orolig; du är inte ensam.

zenko