Svenska aikido-utövare

Aikido är en japansk kampsport som stadigt växer i Sverige. Den har funnits i landet sedan 60-talet, och är en avknoppning från Jujutsun. Även i tider då nya publikfriande kampsportsversioner som mixed martial arts dominerar det mediala intresset, hittar nya svenska utövare till sporten. Utövandet är på många sätt mer meditativt än andra kampsporter, men sporten kan absolut fungera som självförsvar. Det gäller dock att ha en tydlig förståelse för teknikernas tillämpning och inte ha en övertro på dem. Aikido ger dock en förståelse för hur du ska röra dig i relation till din motståndare, och använda dennes kraft mot denne själv.

Sport utan tävlingar

Det finns inga tävlingar i aikido och sporten har ofta blivit hånad för sitt rena ickevåldsupplägg. Inga attackerande tekniker finns i sporten, som därför blir svår att jämföra med andra kampsporter. Den närmast pubertala frågan kring vem som skulle vinna mellan en svartbältes aikidoutövare och motsvarande från en annan sport, är just det: pubertal och irrelevant. Så gott som alla kampsporter vi känner till idag kommer ursprungligen från jujutsun, som var samurajernas stridskonst. Därifrån har olika sorter utvecklats för att passa olika syften, tider och utmaningar. Att Allt fler utövar aikido visar att sporten fortfarande har sin väl definierade plats i kampsportsvärlden.

En funktionell självförsvarsmetod

I verkligheten är aikido en ganska funktionell självförsvarsmetod. Anledningen är att de flesta attacker vanliga personer utsätts för är just sådana man lär sig försvara mot inom sporten. Det handla oftast om okontrollerade, oväntade attacker, utan större teknisk förmåga. En så kallad “sucker punch”. Att kunna läsa av en situation och en attack, och veta hur man ska positionera sig blir då den avgörande försvarstekniken. Det handlar också om att använda motståndarens kraft emot denne själv, och att oskadliggöra denne med fasthållningar och kast. Mycket handlar också om att utveckla ett kroppsspråk som inte inbjuder till attack. Både ett för aggressivt och för undergivet kroppsspråk kan provocera aggressiva människor till attack.

zenko